Skip to main content

Bumisita sa Exploratorium

Visit
Bumisita sa Exploratorium
Mag-tinker, humawak, mag-test, mag-eksperimento, pumansin, maglaro!

Halina at maranasan ang anim na malalaking indoor at outdoor na gallery na may daan-daang exhibit, natatanging event, at marami pang iba!

Bumili ng Tiket

Bumisita sa Exploratorium sa Pier 15

Bukás na ngayon!

Higit pa sa isang museo ang Exploratorium—nagbibigay-daan ito sa pagtuklas ng agham, sining, at pang-unawa ng tao sa bawat pagbisita. Tumuklas ng kaalaman sa higit na 600 interactive na mga eksibit sa anim na naglalakihang indoor at outdoor gallery. Makikita mo ang mga maiging pinag-isipang protokol na pangkaligtasan, ang aming walang katulad na tindahan, kainan, at marami pang iba sa aming magandang lokasyon sa tabi ng baybay ng San Francisco.

Bumili ng Tiket

Hindi ka pa miyembro? Sumali at makapasok nang libre buong taon!

Take your imagination out to play.

Ni-rate na #1 museo sa San Francisco.


Oras na Bukás

Nag-iiba-iba ang mga oras ng museo, kainan, at pamimili sa mga piling araw.

Mga Oras ng Museo

Martes–Sabado: 10:00 n.u.–5:00 n.h.
Huwebes (18+ taong gulang): 6:00–10:00 n.g.
Linggo (Para Lang sa Mga Miyembro sa Pagbisita sa Araw/Mga Donor): 10:00 n.u.–12:00 n.t.
Linggo: 12:00 n.t.–5:00 n.h.
Lunes: Sarado maliban sa mga piling araw

Kainan

Seaglass Restaurant

Sabado, Linggo, at Mga Espesyal na Oras ng Pagbubukas: 11:00 n.t.–3:00 n.h.
Huwebes ng Gabi: 6:00–9:30 n.g.

Seismic Joint Café

Pareho ng mga oras ng museo hanggang 5:00 n.h.

Pamimili

Tindahan sa Museo

Pareho ng mga oras ng museo hanggang 5:30 n.h.
Huwebes ng gabi hanggang 10:30 n.g.

Sumusunod ang Exploratorium sa lahat ng kinakailangang protokol at pamamaraang pangkaligtasan. Gayunpaman, nalalaman namin na pwede pa ring malantad sa COVID-19 sa alinmang pampublikong lugar na may mga tao. Responsibilidad mo ang iyong pagbisita; magpasya ka kung kumportable kang pumunta sa isang pampublikong lugar. Pansamantalang sarado ang ilang exhibit at ibang pangkaraniwang iniaalok ng Exploratorium dahil sa mga paghihigpit na nauugnay sa COVID-19.


Ano ang iyong maaasahan?

Image
Icon for Masks and vaccinations are recommended.

Inirerekomenda namin na magsuot ng mask at magpabakuna.

Image
disinfected icon

Madalas na dini-disinfect ang mga exhibit at lahat ng pampublikong lugar.

Image
handwashing icon

May mga hugasan ng kamay at istasyon ng pag-sanitize sa buong museo.

Image
unwell icon

Kung masama ang iyong pakiramdam, tumawag sa 415.528.4407 upang matulungan ka namin sa iyong tiket.

Image
tactile dome icon

Pansamantalang nakasara ang Tactile Dome.

Image
hvac icon

100% sariwa ang hangin na nililinis ng aming HVAC MERV 14 system.


Mga Presyo

Mga Nasa Hustong Gulang (18–64)$39.95 
Kabataan (4–17)$29.95 
Mga Nakatatanda (65+), Mga Taong may Kapansanan, Mga Guro, Mga Mag-aaral$29.95 
Mga Bata (3 taong gulang at mas bata)LIBRE
Mga Miyembro (Sumali sa amin!)LIBRE
Mga Guro sa Pampublikong Paaralan ng California

*Mga Guro: Mag-apply para sa libreng pagpasok

LIBRE*

Bumili ng Tiket

Tumawag para Magpareserba ng Ticket: 415.528.4444

Ginagawang mas madali at mas abot-kaya ng membership para sa iyo at sa iyong pamilya ang pagtuklas ng bagong kaalaman (at pag-ugnay sa isa’t isa) sa buong taon, at masusulit na ang bayad sa tatlong pagbisita.

Kasama sa iyong mga benepisyo bilang miyembro sa pagbisita sa araw ang:

Sumali Ngayon

Pangkalahatan$19.95
Mga Miyembro sa Pagbisita sa Araw$14.95
Mga Miyembro sa Pagbisita Pagkatapos ng TakipsilimLIBRE

Tuwing Huwebes 6:00–10:00 n.g., 18+ taong gulang LAMANG

Bumili ng Tiket

Tumawag para Magpareserba ng Ticket: 415.528.4444

Buong taon tuwing Huwebes ng gabi, magkita tayo sa Pier 15 para mag-unplug at maglaro—mga 18+ na taong gulang lamang, bawal ang mga bata. (Gayunpaman, maaari ka pa ring kumilos na parang bata.) Mag-enjoy sa aming 600+ na mapag-ugnay na mga eksibit at isang adventurous na lingguhang hanay ng programming sa sining at agham. Maging matanong, kumuha ng inumin at makakain, at hayaang itakda ng DJ ang sigla.

Kasama sa iyong mga benepisyo bilang miyembro ang:

  • Walang limitasyong pagpasok: Gawing iyong palaruan ang pier sa Pagkatapos ng Dilim sa Huwebes ng Gabi (50+ bawat taon)
  • Malaking matitipid: 10% na diskwento sa pamimili at kainan (hindi kasama ang alak).
  • At marami pa!

Sumali Ngayon

 

Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa alinman sa mga programang ito, mangyaring mag-email sa visit@exploratorium.edu.

Nag-aalok kami ng mga espesyal na presyo para sa mga pangkat na may 15 o higit pa.

Ang pagpapareserba ay kinakailangang gawin nang di-kukulang sa 24 na oras bago dumating.

Mangyaring tingnan ang Plano sa Pagbisita ng Grupo para sa higit pang impormasyon.


Paano Magpunta Rito

Pier 15 (Embarcadero at Green Street)
San Francisco, CA 94111
Paano Pumunta Rito

Madali lang pumunta rito:

Sa Pamamagitan ng Bisikleta
May sapat na mga pampublikong bike rack sa Exploratorium.

Sa Pamamagitan ng Pampublikong Transportasyon
10 minutong paglalakad mula sa Embarcadero BART station.

Sa Pamamagitan ng Sasakyan
Maraming garahe at paradahan na malapit sa museo.


May Mga Tanong?

Basahin ang Mga Madalas na Itanong, makipag-ugnayan sa Visitor Services sa visit@exploratorium.edu, o tumawag sa 415.528.4407.Follow & Share @Exploratorium