Skip to main content

EkstraOrdinaryo!

EkstraOrdinaryo!
Mga ordinaryong bagay. Hindi kapani-paniwalang sining.

Masdan ang ordinaryo na maging ekstraordinaryo! Binabago ng siyam na artist ang mga LEGO®, sapatos, karton, milya-milyang tali, at iba pang pang-araw-araw na bagay sa mga nakamamangha at malikhaing instalasyon. Dagdag pa, tuklasin ang iyong natatagong pagka-artist-siyentipiko gamit ang hands-on na DIY na pagbuo at mga programa para sa lahat ng edad.

 

Overlapping text in vibrant pink and purple colors that reads "EXTRA ORDINARY".

Community Partners

San Francisco Chronicle
SFGate Logo
Logo for ABC7 KGO TV
BARTable logo
Bay Area Parent logo

Pop-Up Workshop

Butingtingin ang mga nakakatuwang “exhiblets”—ang mini-Exploratorium na mga eksibisyon na binuo mula sa mga murang materyales ng mga Community Science Workshop. Maaaring mainspirado ka na magdala ng exhiblet pauwi sa iyong kapitbahayan!

Pagkatapos ay bisitahin ang pop-up workshop para sa paggawa ng DIY at mga aktibidad na paglikha ng sining kasama ang Explainers:

  •  11:00 n.u.— 4:00 n.h. araw-araw at 
  • 6:30 n.u. — 9:30 n.g. Huwebes ng gabi sa Extraordinary!. 

Gawing abala ang mga kamay at utak gamit ang mga nakakatuwang posibilidad ng karaniwang mga bagay tulad ng tela, karton, at electronics. 
 

four people looking at a board on table in delight

Mga Ka-partner sa Komunidad

San Francisco Chronicle
SFGate Logo
Logo for ABC7 KGO TV
BARTable logo
Bay Area Parent logo