Skip to main content

Libreng Admission at Mas Mababang Admission

rainbow light
Libreng Admission at Mas Mababang Admission

Ang Exploratorium ay nakatuon sa pagpapalawak ng access sa lahat sa pamamagitan ng pagbibigay ng libre at murang mga pagkakataon sa pagpasok sa buong taon. Nakikipagsosyo kami sa mga organisasyon sa paligid ng Bay Area para magbigay ng access sa mga guro, mag-aaral, pamilya, at higit pa.


Mas Mababang Admission para sa EBT, SF Medi-Cal at SF CalFresh Cardholders: Museo para sa Lahat

Upang matiyak na ang Eksploratorium ay naa-access ng lahat, nag-aalok kami ng apat na reduced admission ticket sa EBT (Electronic Benefit Transfer), SF Medi-Cal, o SF CalFresh na mga cardholder. Pagdating mo, ipakita lamang ang iyong EBT, SF Medi-Cal, o SF CalFresh card at photo ID sa Ticketing upang bumili ng $3 Daytime o After Dark (edad 18+) na mga ticket. Epektibo mula Pebrero 1, 2024.

Sa pamamagitan ng programang Museums for All at San Francisco Museums for All, nakikipagtulungan kami sa mga museo sa buong bansa at lungsod upang matiyak na ang lahat ay makaranas ng pinakamagandang maiaalok ng mga museo. Upang makahanap ng iba pang kasaling mga museo, pumunta sa Museums4All.org o sfhsa.org/san-francisco-museums-all.

Hindi makakakuha online ng Museums for All na mga ticket at kailangang bilhin ito sa Ticketing Desk ng Exploratorium. Hanggang 4 na Daytime admission at 4 na After Dark (edad 18+ ) na mga admission lamang bawat grupo, bawat pagbisita.

Museums for All

Discover & Go Library Program

Ang Exploratorium ay bahagi ng Discover & Go program, na nagbibigay ng libreng admission sa higit sa 35 atraksyong pangkultura sa Bay Area sa pamamagitan ng mga lokal na aklatan. Tingnan sa iyong library upang makita kung ito ay nakikilahok sa programa. Kung nangyari ito, maaari kang makakuha ng mga libreng pass online mula sa website ng library. Available ang limitadong dami ng pass.

Discover and Go logo

Programa ng Community Family Pass

Ang Exploratorium ay nagbibigay ng libreng pagpasok sa mga pamilya, kabataan, at maliliit na grupo na nagtatrabaho sa piling mga organisasyong nakabase sa komunidad ng Bay Area (CBOs). CBOs ay namamahala ng isang check-out system para sa mga pass, na nagpapahintulot sa kanilang mga nasasakupan na bumuo ng pangmatagalang relasyon sa Exploratorium.


Accessibility para sa mga Bisita na may Kapansanan

Para sa mga bisitang may mga kapansanan, nag-aalok kami ng komplimentaryong admission para sa mga kasamang ADA aide. Mangyaring tumawag sa 415.528.4407.


Libreng Pagpasok para sa mga Guro sa Pampublikong Paaralan ng California

Ang mga guro ng K–12 ng pampublikong paaralan ng California ay tumatanggap ng libreng pagpasok sa Exploratorium. Ang mga gurong kwalipikado ay bibigyan ng isang libre, hindi maililipat, pangkalahatang admission voucher. Pakitandaan na ang mga voucher na ito ay hindi naaangkop sa mga admission na nauugnay sa mga grupo ng Field Trip.

Inaanyayahan ang mga guro na mag-aplay para sa programa sa pamamagitan ng pagkumpleto ng form na ito. Mangyaring dalhin ang iyong ID ng guro.

Para sa mga tanong, mangyaring mag-email sa visit@exploratorium.edu.


Libreng Field Trip para sa Title I Schools

Ang mga paaralan Title I K–12 ay tumatanggap ng libreng pagpasok sa Exploratorium, napapailalim sa pagkakaroon, sa buong taon ng pag-aaral. Matuto nang higit pa tungkol sa pagpaplano ng iyong field trip.


Pinababang Pagpasok sa AAA

Maaaring bumili ang mga Miyembro AAA ng pinababang admission ticket sa site. Ipakita ang iyong AAA card sa Ticketing upang bilhin ang iyong mga tiket.


Pinababang Pagpasok sa Militar

Ang mga aktibo, retirado, at reservist na tauhan ng militar ay maaaring bumili ng pinababang admission ticket sa site. Ipakita ang iyong military ID o patunay ng serbisyo (VA card o DD-214) sa Ticketing upang bilhin ang iyong mga tiket.


Upang matuto nang higit pa tungkol sa alinman sa mga programang ito, mangyaring mag-email sa visit@exploratorium.edu.