Skip to main content

He Mau Kilo Hōkū Kākou

sea
He Mau Kilo Hōkū Kākou

Ua ʻoi loa aku ka ʻike kilo hōkū o ka poʻe kahiko ma mua o ka poʻe o kēia wā... a ua ʻoi loa aku paha ma mua o nā kilo hōkū e ola nei i kēia wā kekahi.

Paul Coleman, Loea Kilohōkū