Skip to main content

Ke Kūkulu O Ka Lani Hou

sea
Ke Kūkulu O Ka Lani Hou

ʻO kekahi o nā mākau koʻikoʻi loa, ʻo ia hoʻi ka hiki ke launa maikaʻi me nā kānaka like ʻole ma ka waʻa liʻi loa e holo ana ma ke kai uli.  He kumu hoʻohālike no ka waʻa no ka ʻohana, ke kaiāulu, ka moku ʻāina, ke aupuni, a me ka honua holoʻokoʻa.

Herb Kāne, Loea Paheona, Holokai, a Loea Hakulau Waʻakaulua

'A'ole nō ke kanaka huaka'i ho'okahi.  Wae a ho'ohui maika'i 'ia ke kime holokai 'oiai he kuleana ko'iko'i ko kēlā me kēia kūlana ma ka wa'a.  'O nā holokai nā kānaka e huaka'i 'ana ma ka wa'a akā he pono nō ke alu like o ke kaiāulu holo'oko'a no ke kāpili, mālama, ho'omākaukau, a ho'olako 'ana i ka wa'a no ka huaka'i. No kēlā me kēia holokai e huaka'i ana, waiho 'ia he hāneli a 'oi kānaka kōkua ma ka 'āina.

I ka wā kahiko ua 'oi loa aku ke ahuwale o ka pono o ke alu like i mea e lana ai ka wa'a. Ua pono nō nā kānaka a pau e 'auamo i nā kuleana like 'ole ma nā ke'ehina a pau, mai ka ho'okala 'ana i nā ko'i e ho'ohana 'ia ana no ke kua a kālai i ke kumu koa, a i ka ho'one'e 'ana i ke kumu koa mai uka a i kai, a i ka ulana 'ana i ka lauhala no nā pe'a, a i ka wili 'ana i ka pulu niu a pa'a ke aho, a i ka lawai'a a ho'omākaukau 'ana i ka i'a i 'ai na ka po'e huaka'i, a pēlā aku, a pēlā aku, a pēlā aku.

Ua like nō ka nui hana a alu like o ka ho'olana 'ana i wa'a i ka wā kahiko me ka hana e hana 'ia nei ma ka polokolamu moku ahikao o kēia wā.  Ma ko lākou wā, 'o ka wa'akaulua ka 'oi o ka 'enehana, a 'o ke kūpaianaha 'o ia ho'i ka hana 'ia me ka hao 'ole.  Ua like nā holokai o ka wā kahiko me nā kelalani o kēia wā. He po'e e ha'alele ana i ko lākou 'āina no ka 'imi 'ana i wahi hou, me ka maopopo 'ole ho'i no ka ho'i aku i ko lākou 'āina pono'ī nō.

I kēia mau lā ua 'oi loa aku ka palena honua a i ka lani lipo o ka 'ōnaeao.  'O ka 'enehana kaulana ma ka Pākīpika, 'a'ole ia he wa'akaulua, he 'ohenānā ia.  Ua nui 'ino nā hale 'ohenānā e noho ana ma ko mākou mauna kapu loa 'o Mauna Kea.  Ma kēlā pō kēia pō, wehe 'ia nā puka 'ohenānā o nā hale kilo lani me he 'ūpo'imaka e wehe ana ma ke kakahiaka no ke kilo ana i nā hōkū like o ko Hawai'i i kilo ai he 1,700 makahiki aku nei.  'O ka 'imi loa ke kumu o ua hana lā.

A ma ka manawa ho'okahi, ma kai loa, ma ka hono o Kūhiō, ke lana nei he wa'akaulua e māewa ana i ke kai.  'Oiai ua lilo ka wa'a me ka 'ohenānā he mau hō'ailona no Hawai'i o kēia wā, he mau hoa 'eko'a nō lāua, he 'oko'a a he pili nō.  Ua mau nō ke ko'iko'i o ka wa'akaulua no ka ho'omana'o 'ana iā kākou i nā hana kūpaianaha i hana 'ia i ka wā kahiko, 'o ia ho'i ka 'imi 'ana a loa'a o Hawai'i nei.  Ho'ohālikelike 'ia ka wa'a me ka 'ohenānā 'oiai e 'imi ana ka 'ohenānā i nā mea hou o ka 'ōnaeao ākea a ma 'ō aku.