Skip to main content

Kolekole

Talking Stories in never lost
Kolekole

Ma ka holo maoli ʻana ma luna o ka waʻa, ua ʻike ʻia ka ʻoiaʻiʻo o ka hana.  ʻAʻole ia he holo wale aku.

Chadd Paishon, Hoʻokele