Skip to main content

Ka 'Imiloa 'Ana - I Mea Aha Ia I Ka Wā Kahiko, I Mea Aha Ia I Kēia Wā?

Never Lost Voyaging
Ka 'Imiloa 'Ana - I Mea Aha Ia I Ka Wā Kahiko, I Mea Aha Ia I Kēia Wā?

ʻAʻole no i pili ka hoʻokele ʻana iā ʻoe, i kou noʻonoʻo a i kou mākau wale nō.  ʻAʻole i pili wale i ka neʻena o ka lā me nā hōkū. Ua pili hoʻi i kou pilina i ke ao kūlohelohe.

Shorty Bertelmann, Hoʻokele

He mau kaukani makahiki aku nei, ua ha'alele he mau hui Polenekia li'ili'i mai ko lākou 'āina hānau ma luna o nā wa'a e waiho ana i nā 'ohana a me nā hoaaloha me ka maopopo 'ole i ko lākou huikino hou 'ana ma ia 'āina. He aha kumu o kēia ha'alele 'ana?

'A'ole nō i palapala 'ia nā mo'olelo o ia mō'aukala, akā ua nui nā kuhina. Ua ho'okuke 'ia nō paha lākou no ka nui o ka po'e ma ko lākou mokupuni, no ka pōloli paha i ka wī o ka 'āina, a no ka lele pio nō paha. Ua hahai paha lākou i ke ali'i e 'imi ana i 'āina hou. A mali'a paha ua holo nō ko lākou 'ano 'imiloa wale nō.

Eia nō ka mea i maopopo le'a 'ia: Nui nā loina me ka 'ike i pa'a i ka po'e Polenekia no ka holokai 'ana. Ha'alele akula ua po'e lā me ka maopopo, 'a'ole nō e ho'i hou ana, a lawe 'ia akula nā pono ola i ka 'āina hou, 'o nā meakanu 'oe, 'o nā holoholona 'oe, a pēlā hou aku.

I kēia mau lā, 'o ia ho'i ka wā e ho'ōla hou 'ia nei ke 'ano holomoana o ko Hawai'i a me ko Polenekia, ua like ka nīnau: I mea aha ka holo 'ana no nā pule he nui ma ka wa'a li'ili'i i loko o ka pō'ino o ka moana nui ākea, me ka waiho 'ana i nā 'ohana a me ka nohona 'olu'olu ma ka 'āina mālo'o?

Ma ka ho'ōla hou 'ana i ka holomoana 'ana ma nā kanahiku, ua holo nō nā Hawai'i no ka hō'ole 'ana i ke kuhina o ko waho po'e, he ulialia wale nō ka hō'ea 'ana mai o nā Polenekia i Hawai'i nei ma muli o ka holo pā'ewa o nā wa'a, 'a'ole nō i holo me ka mākau pono a me ke akamai ho'i. I kēia wā ola o ka holo moana a ho'okele 'ana, holo nā Hawai'i 'oiai he mea Hawai'i nō ia a he mea ia e ha'aheo ai ko Hawai'i po'e.

He 'a'a nō ka 'ike i ka holo 'ana he mau kaukani mile me ke kōkua 'ole 'ia e nā mīkini ho'okele o kēia wā, ma ka ho'ohana ho'i i ka na'auao o nā kūpuna;  he keu ho'i kēia 'ano 'u'ume i nā po'e puni i ka lanakila ma luna o nā 'ano hana pa'akikī me nā hana i hana 'ole 'ia e ka po'e he nui.  No nā loea ho'okele nō na'e e hō'ike mai ana i kēia 'oia'i'o:  'A'ole holo nā Hawai'i no ka holo wale aku, a no ka hō'ea 'ana paha i kēlā wahi kēia wahi;  Holo nō nā Hawai'i no ka ho'ōla a ho'omau 'ana i kahi loina ko'iko'i, he loina ia i hiki ke hana 'ia ma o ka 'ōlelo, ka 'ike ku'una, ka lawena, a me ka pili 'uhane o ka po'e Hawai'i i 'ole nalowale hou.