Skip to main content

Kumu Honua

Never Lost Origin
Kumu Honua

Ke 'ike 'ia 'o Polenekia ma ka palapala 'āina, he aha ka mea ahuwale ke 'ike 'ia? 'O ke kai uli nō. He honua kai ia me nā 'ano hi'ona like 'ole. Ua like ia me ka 'āinapuni'ole. 'O ka maopopo pono 'ana no kēia honua kai, pēlā i ola ai ko Polenekia po'e kahiko. 'O ia ho'i ka po'e na lākou nā ēwe e ola nei a e ho'opili nei i nā lāhui o Polenekia a hiki i kēia lā.