Skip to main content

Nā nanalu o ka 'āina kulāiwi

Never Lost - Reflections of Home
Nā nanalu o ka 'āina kulāiwi

ʻO ka hana hoʻokele, ʻo ia hoʻi ke aʻo ʻana no kou kaiapuni kai a me ke kilo pono ʻana.  E like me ka nui āu e aʻo ana no ka honua, pēlā ka nui o kou ʻiʻini e mālama i ka honua.

Kaʻiulani Murphy, Hoʻokele