Skip to main content

Nā Mele Ho'omau

Never Lost What is Polynesia?
Nā Mele Ho'omau

Ua nui loa nō ka ʻike i waiho ʻia i loko o nā mele a me nā oli i aʻo ʻia mai no ka hoʻolaʻa ʻana i ka waʻa.

Kalena Silva, Loea & Kumu Oli

PolyNav_2023_origins_poetry