Skip to main content

Papa wehewehe 'ōlelo

Papa wehewehe 'ōlelo

He ʻano manu ʻōiwi.

 

'Ākau

Ka ʻaoʻao o luna loa o ke pānānā hōkū Hawaiʻi. Inā huli ke kino i ke komohana, kahi e ʻaui ai ka lā, aia ka lima ʻākau i ka ʻākau.

 

'A'ā

Ka hōkū kuʻi i hoʻohana ʻia e nā hoʻokele; “Sirius”.

 

'ale; 'ōhū

He mau kākala i halihali ʻia e ka pāhili a me ka puleileho mamao. He pono ka hoʻokele i ka ʻale a me kona mālama ʻana i ke ala kai hoʻokahi.

 

'Elepaio

He manu ʻōiwi Hawaiʻi o ka ululāʻau i koʻikoʻi i ke kālai waʻa.

 

'Ohana

Nā pilikana o ke āewa like.

 

'Ulu

Ke kumu ʻulu a me kona mau hua.

 

Hānaiakamalama

Ka huihui hōkū o ke kaunalipo; “Southern Cross.”

 

Hōkūleʻa

Ka hōkū kuʻi o Hawaiʻi; “Arcturus.”

 

Hōkūlei

Ka hōkū ʻo “Capella”

 

Hōkūpa'a

Ka hōkū i paʻa ma luna pono o ka wēlau ʻākau o ka iho o ka honua; “Polaris”.

 

Haka

He hakahaka, a he hale ia ma ke pānānā hōkū Hawaiʻi.

 

Hala

Ke kumu pū hala

 

Hale

Nā māka kuhikuhi he 32 ma ke pānānā hōkū Hawaiʻi.

 

Hawai'i

Ka inoa e hoʻohana ʻia no ke kaumokuʻāina, ka mokuʻāina, a me ka mokupuni ʻo Hawaiʻi.

 

Hawai'iloa

Ka inoa o ke aliʻi nui i manaʻo ʻia nāna i kuanānā iā Hawaiʻi. Ua kapa inoa like ʻia kekahi waʻakaulua i kāpili ʻia me nā makelia kūlohelohe wale nō.

 

Hema

Ka ʻaoʻao ʻo lalo o ke pānānā hōkū Hawaiʻi. Inā huli ke kino i ke komohana, kahi e ʻaui ai ka lā, aia ka lima hema i ka hema.

 

Hikina

Ka ʻaoʻao o ke pānānā hōkū Hawaiʻi kahi e piʻi aʻe ai ka lā i luna i ka lani.

 

Hipu'uwalu

He hīpuʻu kino ʻewalu e paʻa ai ke kaula i ʻole ia e hāʻule i loko o kekahi puka.

 

Ho'olua

Ka hapahā ʻākau-komohana o ke pānānā hōkū Hawaiʻi.

 

Hoapa'a

He hīpuʻu ia e hūalakē ai ka hoeuli, ka hoe nunui e hoʻokele ai i ka waʻa. Hoʻohana pū ʻia no ke kūpeʻe ʻana i ka puaʻa ʻāhiu.

 

Ipu

Ka mea ulu ipu

 

Ke kumu lāʻī

 

Kaiwikuamo'o

Hoʻokahi o nā ʻohana hōkū Hawaiʻi ʻehā.

 

Kalo

Ka ʻai nui o Hawaiʻi.

 

Kapa

He lole i kuku ʻia mai ka hāʻanaʻana wauke.

 

Ka pōlena

He hīpuʻu e paʻa pū ai ʻelua waʻa, a i ʻole nā peʻa o ka waʻa.

 

Ko'olau

Ka hapahā ʻākau-hikina o ke pānānā hōkū Hawaiʻi.

 

Komohana

Ka ʻaoʻao o ke pānānā hōkū Hawaiʻi, kahi e ʻaui ai ka lā i lalo i ka hālāwai.

 

Kona

Ka hapahā hema-komohana o ke pānānā hōkū Hawaiʻi.

 

Kukui

Ke kumu kukui me kona hua.

 

Mai'a

Ke kumu maiʻa me kona hua.

 

Malanai

Ka hapahā hema-hikina o ke pānānā hōkū Hawaiʻi.

 

Manu

Nā māhele ʻo mua a ʻo hope loa o ka waʻa, a he hale ia ma ke pānānā hōkū Hawaiʻi.

 

Noni

He mea ulu me ka hua i hoʻohana ʻia ma ka lāʻau lapaʻau a me ka waihoʻoluʻu.

 

Pahu

He hīpuʻu huinahā. Ke hoʻohana ʻole ʻia ka hoeuli, hīpuʻu ʻia penei.

 

Pelupaku'i

He hīpuʻu e pākuʻi pū ʻia ai ʻelua kaula.

 

Pikoholo

He hīpuʻu i kuʻu kūpono ke huki ʻia.

 

Taro

A plant fundamental to the traditional Hawaiian diet, called kalo in Hawaiian

 

Wa'a

Ka moku Hawaiʻi.

 

Wauke

He mea ulu i kuku ʻia ai ke kapa mai kona hāʻanaʻana.