Skip to main content

Nāki'i Hīpu'u

Never Lost Canoe
Nāki'i Hīpu'u

He waʻa holo kai hohonu kēia. E haki a hemo ana paha kekahi mau ʻāpana, a no laila e pono ana e hoʻoponopono ʻia iā mākou ma kai e holo ana.  ʻO ko mākou home kēia, ko mākou mokupuni hoʻi iā mākou ma kai, pono e hōʻihi ʻia, ʻaʻole e hana ʻino ʻia.

Kaimana Barcarse, Hoʻokele-huʻeaʻo