Skip to main content

Wa'akaulua

Never Lost Canoe
Wa'akaulua

'O ka wa'akaulua, 'a'ole ia he moku ma'amau wale nō. Mai ka manu ihu a i ka manu hope, he pili ka wa'a i ka wā kahiko ma nā 'ano mauli like 'ole. I ka wā kahiko, kālai 'ia ka wa'akaulua mai ke kumu koa nunui kū ki'eki'e. Ua 'ano like ia me nā moku ahikao, eia na'e o ke kai kona ala e lele ai no ka halihali 'ana i kona mau 'ukana a 'ohua ho'i i nā mokupuni hou. Ho'ohana 'ia nā makelia hou no ke kāpili 'ana i nā wa'a o kēia wā 'oiai 'a'ohe kumu koa i lawa kona nui e kāipili i wa'a nui. Eia nō na'e, mālama 'ia ke 'ano, ke kinona, a me ka 'ike o nā wa'a kahiko ma kēia mau wa'a hou. 'O nā māhele a pau, o luna, o lalo, kēlā papa lā'au, kēia hīpu'u, a pēlā aku, he pono i kāpili 'ia ma o ka hana alulike.