Skip to main content

Ka Ho'okele

Never Lost Navigation menu
Ka Ho'okele

'O ka ho'okele 'ana ma o ke kilo 'ana i nā mea o ke ao kūlohelohe, 'a'ole ia he mākau e pa'a koke ana. No ke kilo 'ana i nā hōkū, a no ka 'ike 'ana i ke 'oni 'ana o nā 'ale ma lalo ou i mea e 'ike 'ia ai kou huina holo; mai ka 'ike 'ana i nā manu e lele ana ma ka lewa nu'u me ka maopopo i ko lākou lele 'ana mai ka 'āina a i 'ole mai ke kai; mai ka 'ike 'ana i nā 'ōuli o nā kinona ao, me ka lau o ka 'ilikai; 'a'ole ia he mākau e pa'a koke ai. E pono ana ka ho'omanawa nui ma ka hala 'ana o nā anahulu makahiki me ke kia o ka no'ono'o i mea e pa'a pono ai kēia mau mākau.